Medical Quizz

Diabetologie, endokrinologie, metabolismus


1. Pod pojem dysglykemie nepatří


2. Vyberte kombinaci inhibitorů DPP-IV schválených pro léčbu diabetu v ČR (jaro 2012)


3. Co nepatří pod diagnózu prediabetes?


4. Metabolický syndrom je charakterizován především


5. Mezi typické příznaky hypotyreózy nepatří:


6. Za vysoký normální TK považujeme hodnoty


7. Gliptiny inhibují štěpení


8. Dapagliflozin je inhibitor membránového transportéru SGLT2 s perspektivním využitím v léčbě DM. Vyberte nesprávnou odpověď


9. Florizin je látka běžně přítomná například v ovoci. Příčinou, proč ve vyšších dávkách vyvolává glykosurii je


10. Linagliptin (Trajenta) se od starších léků ze stejné skupiny odlišuje
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače