Medical Quizz

Kvíz po promoci


1. Kardioselektivním betablokátorem s vnitřní sympatomimetickou aktivitou je


2. Inkretiny  


3. Dysfagie je:


4. U pacienta s infarktem myokardu s elevací ST úseku (STEMI), je riziko úmrtí do 24 hodin


5.  Mezi typické příznaky tyreotoxikózy nepatří:


6. Vyberte chybnou odpověď: Crohnova nemoc


7. Koncentrace Na v plasmě je přibližně 140 mmol/l, což odpovídá cca 3,2 g sodíku. Kolik sodíku se přibližně profiltruje do primární moči za 24 hodin?


8. Hodnoty pH = 7,34, pCO2 = 60 mmHg (8,0 kPa) a bikarbonát = 33 mmol/l svědčí nejspíš pro


9. Dysfagie


10. Svalstvo jícnu je:
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače