Medical Quizz

Kvíz po promoci


1. Ivermektin je


2. Rowsingův příznak znamená:


3. Co nepatří pod diagnózu prediabetes?


4. Inkretiny  


5. Zkratka LABA se v interních oborech užívá


6. Manningova kritéria se užívají:


7. Trizomie 13. chromozomu se nazývá


8. Pacient má hodnotu glomerulární filtrace (GF) 80 ml/min. Látka X se 100% filtruje do glomerulů a v tubulech se 50 % tohoto množství zpětně resorbuje. Clearance látky X je:


9. Dysfagie je:


10. Za vysoký normální TK považujeme hodnoty
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače