Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Který Přemyslovec povstal proti svému otci?


2. Hlavním velitelem rakouského vojska za Marie Terezie byl


3. Jošt Moravský byl synem


4. Prvním českým králem byl


5. Který český panovník zahynul v bitvě u Moháče ?


6. Manželkou Ferdinanda I. Habsburského byla


7. Císař Leopold II. nastoupil v roce 1790 po Josefovi II. Jaký byl příbuzenský poměr obou císařů


8. Jak zemřel Ladislav Pohrobek ?


9. Český král Jiří z Poděbrad pocházel z rodu


10. Manželkou českého krále Karla IV. nebyla
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače