Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Císař Leopold II. nastoupil v roce 1790 po Josefovi II. Jaký byl příbuzenský poměr obou císařů


2. Rod Jagellonců, který v českých zemích vládl v letech 1471 až 1526 pocházel


3. Jošt Moravský byl synem


4. Ferdinand V., zvaný dobrotivý


5. Manželkou českého krále Jana Lucemburského byla


6. Český král Zikmund Lucemburský zemřel v roce 1437


7. Marie Terezie byla dcerou


8. Hlavním velitelem rakouského vojska za Marie Terezie byl


9. Který Přemyslovec povstal proti svému otci?


10. Jak zemřel Ladislav Pohrobek ?
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače