Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Hlavním velitelem rakouského vojska za Marie Terezie byl


2. Český král Jiří z Poděbrad pocházel z rodu


3. Jošt Moravský byl synem


4. Který Přemyslovec povstal proti svému otci?


5. Ferdinand I. Habsburský byl českým králem v letech 1526 až 1564. Zaškrtněte nesprávnou možnost:


6. Manželkou českého krále Jana Lucemburského byla


7. Český král Zikmund Lucemburský zemřel v roce 1437


8. Ferdinand V., zvaný dobrotivý


9. Rod Jagellonců, který v českých zemích vládl v letech 1471 až 1526 pocházel


10. Marie Terezie byla dcerou
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače