Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Císař Leopold II. nastoupil v roce 1790 po Josefovi II. Jaký byl příbuzenský poměr obou císařů


2. Jošt Moravský byl synem


3. Rod Jagellonců, který v českých zemích vládl v letech 1471 až 1526 pocházel


4. Ferdinand V., zvaný dobrotivý


5. Který český panovník zahynul v bitvě u Moháče ?


6. Jak zemřel Ladislav Pohrobek ?


7. S českým králem a římským císařem Karlem IV. nemohl/a korespondovat


8. Český král Zikmund Lucemburský zemřel v roce 1437


9. Bezprostřední příčinou abdikace Rudolfa II. jako českého krále


10. Manželkou českého krále Karla IV. nebyla
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače