Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Císař Leopold II. nastoupil v roce 1790 po Josefovi II. Jaký byl příbuzenský poměr obou císařů


2. Ferdinand V., zvaný dobrotivý


3. Český král Jiří z Poděbrad pocházel z rodu


4. Manželkou českého krále Karla IV. nebyla


5. Který český panovník zahynul v bitvě u Moháče ?


6. Manželkou českého krále Jana Lucemburského byla


7. Marie Terezie byla dcerou


8. Český král Václav II byl synem


9. Rod Jagellonců, který v českých zemích vládl v letech 1471 až 1526 pocházel


10. Bezprostřední příčinou abdikace Rudolfa II. jako českého krále
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače