Medical Quizz

Panovníci českých zemí


1. Císař Leopold II. nastoupil v roce 1790 po Josefovi II. Jaký byl příbuzenský poměr obou císařů


2. Bezprostřední příčinou abdikace Rudolfa II. jako českého krále


3. Který Přemyslovec povstal proti svému otci?


4. Hlavním velitelem rakouského vojska za Marie Terezie byl


5. Český král Jiří z Poděbrad pocházel z rodu


6. Ferdinand V., zvaný dobrotivý


7. Jošt Moravský byl synem


8. S českým králem a římským císařem Karlem IV. nemohl/a korespondovat


9. Manželkou českého krále Karla IV. nebyla


10. Který český panovník zahynul v bitvě u Moháče ?
Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače