Recenze prof. Hrnčíře

Josef Zadražil, Pavel Horák, David Karásek a kolektiv
Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob
Praha: Maxdorf 2015, 529 s., ISBN 978-80-7345-445-6

Autoimunitní choroby prostupují celou klinickou medicínou a ve variabilní míře se s nimi setkává každý léčící lékař, ale především specialisté interních oborů, dermatologové a neurologové, a neopomenutelně také praktičtí lékaři v systematické primární péči. V konkrétních situacích nemusí být snadné zorientovat se „ad hoc“ v diagnostice, a zejména v terapii založené v maximální možné míře na principu 3E („Evidence“, „Expertise“, „Exchange“). A právě takto pohotová pomoc v rozhodování o terapii u pacienta, kterého máme právě v ordinaci, je výchozím bodem publikace o moderní farmakoterapii autoimunitních chorob. Jednotlivá autoimunitní onemocnění jsou prezentována didakticky velmi efektivní formou, tj. „klinické repetitorium/klasifikace – prognóza – terapie“, vždy s doplněním o reference zásadního významu a s výstižnou tabelární i obrazovou dokumentací. Celkem 6 internistických kapitol (nefrologie, revmatologie, endokrinologie, gastroenterologie, hematologie a kardiologie) je rozšířeno o autoimunitní onemocnění v neurologii a dermatologii, přílohu o mechanismech účinku vybraných látek užívaných v jejich léčbě, a navíc o lékovou přílohu, seznam zkratek a rejstřík pro rychlou orientaci. Trojici autorů a kolektivu 34 spoluautorů se podařilo didakticky efektivně a na relativně malé ploše předložit poznatky o současné úrovni farmakoterapie autoimunitních onemocnění tak, že jsou validním základem pro aktuální rozhodování. Publikace není referenční učebnicí, ale pohotovým pomocníkem, který by neměl chybět v příruční knihovničce žádné ordinace, ve které se rozhoduje o léčebném postupu a jeho modifikacích u pacientů s klinicky vyjádřenou autoimunitou.

Prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.

2. interní GE klinika LFUK a FN

 


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače