Oceněné knihy (výběr z posledních let)

Ceny předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně

 

2022 / za knihy publikované v roce 2021

 • 1. místo: Aleš Linhart et al.: Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění

2021 / za knihy publikované v roce 2020

 • 1. místo: Tereza Uhrová, Jan Roth et al.: Neuropsychiatrie

2020 / za knihy publikované v roce 2019

 • 2. místo: David Netuka et al.: Adenomy hypofýzy
 • 3. místo: Ivana Štětkářová et al.: Spinální neurologie

2019 / za knihy publikované v roce 2018

 • 3. místo: Jarmila Heissigerová et al.: Oftalmologie

2018 / za knihy publikované v roce 2017

 • 1. místo: Debora Karetová,Miloslav Chochola et al.: Vaskulární medicína

2016 / za knihy publikované v roce 2015

 • 2. místo: Alois Martan: New Surgical Techniques and Medical Treatment in Urogynecology

2015 / za knihy publikované v roce 2014

 • 1. místo: Tomáš Fait, Michal Zikán, Jaromír Mašata et al. Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví
 • 2. místo: Hana Papežová et al. Naléhavé stavy v psychiatrii

2013 / za knihy publikované v roce 2012

 • 1. místo: Karel Pavelka, Jiří Vencovský, Pavel Horák, Ladislav Šenolt, Heřman Mann, Jan Štěpán et al. Revmatologie

2012 / za knihy publikované v roce 2011

 • 1. místo: Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková et al.: Pneumologie
 • 3. místo: Georg Herbeck, Jiří Ondruš, Vladimír Dvořák, Alexandross Mortakis: Atlas Kolposkopie

2009 / za knihy publikované v roce 2008

 • 1. místo: Viktor Kašák, Vladimír Koblížek et al.: Naléhavé stavy v pneumologii
 • 2. místo: Jiří Beran, Jiří Havlík et al.: Lexikon očkování
 • 3. místo: Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka at al.: Preventivní medicína 

 

Česká angiologická společnost / 2023

Linhartova cena

 • Eva Chytilová et al. Cévní přístupy pro hemodialýzu

 

Cena ČSKVCH za nejlepší monografii za rok 2022

 • Vojtěch Kurfirst, Aleš Mokráček, Vladislav Hytych et al.: Kardiovaskulární a hrudní chirurgie 

 

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2022

 • David Musil, Jiří Gallo, Aleš Chrdle et al.:  Infekce v ortopedii

 

Chlumského cena České společnosti pro ortopedii a traumatologii za nejlepší knihu roku 2022

 • David Musil, Jiří Gallo, Aleš Chrdle et al.:  Infekce v ortopedii

 

Cena ČGPS za nejlepší pulbikaci v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2020 -2021 

 • Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka et al.:  Preventivní medicína, 3. aktualizované vydání

 

Chlumského cena České společnosti pro ortopedii a traumatologii za nejlepší knihu roku 2021

 • Jan Bartoníček et al.:  Zlomeniny lopatky

 

Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2021

 • 1. místo: Pavel Šlampa et al.:  Radiační onkologie

 

Kuffnerova cena za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou v roce 2021 

 • Ivana Tašková et al.:  Psychofarmaka v kazuistikách 

 

Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci/ 2021

 • Petr Rohoň et al.: Hematologie a hematoonkologie v kazuistikách
 • Eva Karásková et al.: Dětská gastroenterologie do kapsy
 • Eva Klásková, Jan Janoušek, Zuzana Urbanová, Milan Šimánek et al.: Dětská kardiologie do kapsy 

Ceny děkana LF UP Olomouc za významnou publikační činnost v roce 2021 - monografie

 • Eva Karásková et al.: Dětská gastroenterologie do kapsy
 • Radek Vrba et al.: Karcinom jícnu  

Cena Bedřich Hrozného za tvůrčí počin za rok 2019

David Netuka et al.: Adenomy hypofýzy

 

Česká diabetologická společnost / 2018

Syllabova cena

 • David Karásek: Diabetická dyslipidemie

 

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2018

 • Pavel Mohr et al.: Klinická psychofarmakologie

 

XXIV. ročník Ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení 2018
 

 • 1. místo: Olga Strusková: O čem se nemluví

 

Fotografická soutěž Život bez bariér


 • 2. místo: Jana Vaněčková: fotka Tak co si dáte? z knihy O čem se nemluví
   

Česká angiologická společnost / 2018

Linhartova cena

 • Václav Procházka, Petr Novobilský et al. Atlas vaskulární diagnostiky

 

Cena výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikovanou monografii v roce 2017 


 • M. Vašáková et al.: Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika 

 

Cena České neurologické společnosti za vynikající monografii /2020

 

 • Tereza Uhrová, Jan Roth et al. Neuropsychiatrie

 

Cena České neurologické společnosti za vynikající monografii /2018

 

 • Martin Vališ, Zbyšek Pavelek et al. Roztroušená skleróza pro praxi

 

Cena České neurologické společnosti za vynikající monografii /2016

 

 • Ivana Štětkářová et al. Moderní farmakoterapie v neurologii

 

Cena České neurologické společnosti za vynikající monografii /2013

 

 • Ivana Štětkářová, Edvard Ehler, Robert Jech at al. Spasticita a její léčba

 

Cena Josefa Hlávky / 2012

Hlávkova cena za  vědeckou literaturu / lékařské vědy

 • Ivan Landor, Pavel Vavřík, Jiří Gallo, Antonín Sosna: Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu

 

Česká diabetologická společnost / 2012

Syllabova cena

 • Zdeněk Rušavý, Jan Brož et al. Diabetes a sport

 

Česká angiologická společnost / 2012

Linhartova cena

 • Václav Procházka, Vladimír Čížek et al. Vaskulární diagnostika a intervenční výkony

 

Česká gynekologicko-porodnická společnost / 2011

Astellas Prize 

Kategorie: Inkontinence

 • Alois Martan et al. Nové operační postupy v urogynekologii (Řešení stresové inkontinence moči a defektů pánevního dna u žen)

Kategorie: OAB

 • Jan Krhut: Hyperaktivní močový měchýř

 

 

 

 


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače