Kalkulátory a převodníky

Převnodníky jednotek

Ještě 30 let po oficiálním přijetí SI systému v evropské medicíně se v odborné literatuře vedle sebe objevují tradiční a SI jednotky. Naše doporučení pro autory je uvádět jako hlavní jednotku SI a tam, kde je to nutné, dát do závorky tradiční jednotku. Za odůvodněnou výjimku považujeme hodnoty krevního tlaku - zejména vzhledem k tomu, hodnoty v kilopaskalech je nutné uvádět včetně desetinných čísel, což je někdy psychologicky problematické. Zde preferujeme uvádět jako výchozí hodnoty v mmHg a v závorce hodnoty v kPa. Dalším problémem je běžné užití anglo-amerických tradičních jednotek v anglicky psané odborné literatuře, které někdy znesnadňuje hladné čtení. Některé z následujících převodníků pro Vás mohou být užitečné.

BIOCHEMIE

BMI a Body-shape index

  • BMI – Body-mass index je široce užívaným, i kdyz jen orientačním, kritériem pro hodnocení nadváhy a obezity, zejména s ohledem na zdravotní rizika. Zde lze BMI kalkulátor.
  • ABSI – A Body Shape Index je relativně novým parametrem, který oproti BMI lépe koreluje s kardiometabolickým rizikem, neboť kromě tělesné hmotnosti a výšky bere v úvahu rovněž obvod pasu. Vzorec k výpočtu je oproti BMI složitější, ale tuto nevýhodu odstraňuje fakt, že dnes i BMI většina z nás počítá pomocí on-line kalkulátorů. Zde je ABSI kalkulátor

 


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.

Poslat na kindle

nebo

stáhnout do počítače